خرس قطبی زمین را برای تغذیه توله های خود جستجو می کند!

خرس قطبی زمین را برای تغذیه توله های خود جستجو می کند! رقابت برای غذا در دایره قطب شمال بسیار شدید است ، اما این خرس قطبی شجاع ، جان خود را برای تغذیه توله های خود به خطر می اندازد. با ما همراه باشید. برچسب ها : حیات وحش Source link